تبلیغات
پژوهشی در قرآن - قرآن پژوهان شهر من

ما پیام عید رهبر را چو مصحف می کنیم مثل دستورالعمل همواره مصرف می کنیم کوری چشم سران فتنه و بیگانگان چشم آقا ، کار و همت را مضاعف می کنیمتعداد کلیه مطالب ارسالی :
تعداد نویسندگان وبلاگ :
تاریخ آخرین بروزرسانی :
تعداد بازدید امروز :
تعداد بازدید دیروز :
تعداد کل بازدید این ماه :
تعداد کل بازدید ماه گذشته :
تعداد کل بازدیدها :
تاریخ آخرین بازدید از وبلاگ :

  


سلام

همیشه برای من سوال بود که با توجه به اینکه رشته من قرآنی است شهر عزیز من یعنی قزوین(این هم یک قسمتی از حس ملی گرایی منه دیگه) چه قرآن پژوهانی را پرورش داده است که امروز به نقل از یک سایت این افراد را دیدم که برای من خیلی جای تعجب داشت(و جای بسی افتخار)

بهاء الدین خرمشاهی

توضیحات:

قرآن پژوه معاصر وفرهیخته گران سنگ آقای بهاء الدین خرمشاهی درسال 1324 ش درخانواده مذهبی دیده به جهان گشود وپس ازگذراندن دوران طفولیت نزد پدرش میرزاابوالقاسم خرمشاهی كه ازرجال علم ودانش بود به تحصیل پرداخت وسپس دررشته پزشكی به دانشگاه راه یافت .اما پس ازمدتی ازاین رشته انصراف داده ودررشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل گردید . استادان اوآقایان دكتر سید جعفر شهیدی ، دكترمهدی محقق ، دكتر خانلری ودكترصفا بودند .بعد ازفارغ التحصیل شدن بیشتر وقت خود رادرقرآن پژوهی وحافظ پژوهی مصرف داشت . نامبرده یكی ازفرهنگ دوستانی است كه دردهه های اخیر خدمت شایان ودرخور تحسین به عالم قرآن وتفسیروترجمه قرآن نموده است واثرات به جای مانده ازاین مترجم خود دلیل است براین مدعا . ازاین محقق فرهیخته شش اثر قرآنی تابه حال به جامعه فرهنگی وقرآنی عرضه شده است .
1ـ تفسیر وترجمه قرآن این تفسیر دریك جلد بزرگ به صورت رحلی وبه زبان فارسی نگارش یافته است وروش ادبی دایره المعارفی دارد وشامل تمام قرآن است . مؤلف درهر صفحه ازاین اثر دوستون باز كرده ودریك طرف اصل قرآن را نوشته ودرطرف دیگرترجمه آنراآورده است وسپس كلمات مشكل ،متشابه وغریب هرآیه را توضیح داده وبرای خوانندگان روشن می كند این شیوه ازترجمه همراه با توضیحات ازابتكارات مترجم است كه مفید فائده هم واقع شده است .درپایان این تفسیرواژه نامه قرآنی به زبان فارسی نگاشته شده وپس ازآن چند مقاله درزمینه تاریخ قرآن ، عدم تحریف قرآن ومسائل دیگرقرآنی درگردیده است .
2ـ اثر دیگر این قرآن پژوه فرهنگ موضوعی قرآن مجید است . این اثر دریك جلد وبه دوزبان عربی وفارسی با همكاری محقق معاصرآقای كامران فانی نگارش یافته است . دراین كتاب لغات قرآن به ترتیب حروف اول كلمه وبراساس ابجد وبه طورساده تدوین یافته است . این روش كه خلاف معجم های قدیمی می باشد باعث شده كسانی كه قادربه ریشه یابی كلمات نیستند ، بتوانند ازاین كتاب با هیئت وماده موضوعات قرآنی استفاده كرده وكلمه مورد نظر خویش را درقرآن بیابند وحتی محققان می توانند به صورت راحت تری به كلمه مورد نظر خویش راه بیابند . این كتاب نزدیك به هشت هزارمدخل ازموضوعات قرآنی را باذكر نام سوره وشماره آیه درخود جای داده است . این كتاب برای اولین بار درسال 1364 ش به زیور طبع آراسته شد وبعد تجدید چاپ گردید .
3ـ « قرآن پژوهی » این اثر دریك جلد وبه زبان فارسی نگارش یافته ودربردارنده هفتاد بحث وتحقیق قرآنی است كه درسال 1372 به چاپ رسیده است .
4ـ « تفسیروتفاسیر جدید » كه دریك جلد به زبان فارسی نوشته ودرسال 1364 منتشر شده است وبعداً توسط آقای عصام حسن به عربی ترجمه گردیده ودربیروت توسط انتشارات دارالروضه در سال 1991 م 1411 ق چاپ شده است .
5ـ قرآن شناخت این كتاب برای جوانانبه رشته تحریر درآمده وشامل بحثهای گوناگونی همچون وحی ونزول قرآن ، نكته هایی درمورد قرآن،برجسته ترین آثار قرآن پژوهی با معرفی پنجاه اثر جدید وقدیم قرآنی . این كتاب درسال 1374 ش به چاپ رسیده وبارها تجدید چاپ شده است .
6ـ دانشنامه قرآن كه درحقیقت دائره المعارف قرآن می باشدودردوجلد توسط مؤلفان وپژوهشگران با نظرات وویراستاری ایشان نگارش یافته است . ایشان درحافظ پژوهی وغیره آن دارای تألیفاتی است . كتابهای اودرزمینه های مختلف اعم از تصحیح ، ترجمه وتألیف به پنجاه مورد بالغ می گردد . همچنین بیش ازپانصد مقاله علمی به یادگار گذاشته است

عبدالحسین شهیدی صالحی  

توضیحات:

عبدالحسین شهیدی فرزند شیخ حسن بن مدرس ازفرزندان خاندان برغانی وشهید ثالث قزوینی است . پدراو فرزند میرزا علی نقی (م 1320 ق )فرزند شیخ حسن فرزند شیخ ملا محمد صالح برغانی است . نامبرده در14 شوال 1354 ق دریكی از كهن ترین خاندان علم وتقوی دركربلای معلی به دنیاآمد . پدرش شیخ حسن برغانی (م 1401 ) ازعلمای كربلا واز شاگردان شیخ محمد تقی شیرازی بود وجد وی شیخ محمد صالح برغانی حائری (م 1271 ش) نیزاز مفسران بلند آوازه ومراجع تقلید به شمارمی رفت . مادراوهم حافظ قرآن مجید واز اساتید تفسیروتعلیم قرآن دركربلا بوده است . درحدود چهارسالگی به مكتب رفت ، كه همزمان با جنگ جهانی بود ، پس از چنگ وبازگشایی مدارس دركنارتحصیل علوم جدید به علوم قدیمه پرداخت . وپس ازگذراندن مدارج علمی وكسب فیض ازبزرگان آن دیار، به ایران بازگشت . براثر فعالیتهای ضد رژیم شاهنشاهی بازداشت ودراثر شكنجه قسمتی از شنوایی خود را ازدست داد ، سپس مدتی به زندگی مخفی ادامه داد تا آنجا كه مجدداً درسال 1391 ق به ایران بازگشت ودرشهر قزوین ساكن شد وبه نگارش كتاب ، مقالات ، تحقیق متون قرآن پژوهی ودیگر آثارپرداخت .
ازآثار قرآن پژوهی او:
1ـ تحقیق تفسیر وسیط جد خود (شیخ محمد صالح برغانی ) است كه تحت عنوان تفسیر برغانی درنجف اشرف به سال 1379 ق به طبع رسیده است .
2ـ الشیعه وأسس التشریع به زبان عربی دریك مجلد شامل بخشی سازقرآن كریم وآیات الاحكام می باشد (520 آیه ) .
3ـ ‎آیه المباهله .
4ـ غزوات الرسول فی الكتاب دریك مجلد به زبان عربی شامل آیات غزوات پیامبر اكرم .
5ـ لسان التأویل دریك مجلد به زبان فارسی شامل تمام سوره های قرآن .
6ـ مقاله تفسیر وتفسیرشیعه درجلد چهارم دائره المعارف تشیع .
7ـ مفسران شیعه قزوین كه بیش ازهشتاد نفر ازمفسران قزوین را دربردارد وبیش ازیكصد وبیست عنوان تفسیر شیعی قزوینی رامعرفی كرده استنوشته شده توسط امیر گروسی در شنبه 31 تیر 1385 و ساعت 04:07 ق.ظ [+] | نظرات ()

Powered by WebGozar

در یکروز چه مقدار قرآن می خوانید؟ •