تبلیغات
پژوهشی در قرآن - احکام

ما پیام عید رهبر را چو مصحف می کنیم مثل دستورالعمل همواره مصرف می کنیم کوری چشم سران فتنه و بیگانگان چشم آقا ، کار و همت را مضاعف می کنیمتعداد کلیه مطالب ارسالی :
تعداد نویسندگان وبلاگ :
تاریخ آخرین بروزرسانی :
تعداد بازدید امروز :
تعداد بازدید دیروز :
تعداد کل بازدید این ماه :
تعداد کل بازدید ماه گذشته :
تعداد کل بازدیدها :
تاریخ آخرین بازدید از وبلاگ :

  


با سلام

این بار یک سری از احکامی که مربوط به قرآن میشه و لازم است که بدانیم را با استفاده از چند مرجع انتخاب کردم و براتون گذاشتم که می تونید برید و تو ادامه مطلب ببینید.

یاعلی

متـن مسـایل بـر اسـاس رسـالـه حضــرت آیه الله العــظــمـى آقـاى فاضـل لنكرانى تنظیـم شده اسـت و نظرات سه تـن از مراجـع معظـم, در موارد اختلاف یا متـن, در كنارمسائل آورده شده است. بدلیل عدم وجـود رساله مقام معظم رهبـرى حضرت آیه الله العظمـى خامنه اى مـدظله العالـى, از نظرات معظم له به استفتائات ایشان مراجعه فرمائید

1 - نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجـس شـود باید فورا آن را آب بكشند. (مساله 139)

v          آیه الله تبـریزى: نجـس كردن خط و ورق قـرآن در صـورتـى كه مستلزم هتك باشد, بى اشكال حرام است.

 

2 - اگر جلد قـرآن نجـس شـود باید آن را آب بكشند. (مساله 140)

v          حضرات آیات, تبریزى, بهجت, و مكارم: اگر جلد قرآن نجـس شود, در صورتى كه بـى احتـرامـى بقـرآن بـاشـد, بـایـد آن را آب بكشنـد.

 

3 - گذاشتـن قرآن روى عین نجس, مانند خون و مردار اگر چه آن عین نجس, خشك باشد حرام است, و برداشتن قرآن از روى آن واجب مى باشد. (مساله 141)

v          آیه الله مكارم: گذاشتـن قرآن, روى عیـن نجـس, چنانچه مـوجب بى احترامى باشد, حرام است و باید آن را برداشت.

 

4 - نوشتـن قرآن با مركب نجـس, اگر چه یك حرف باشد حرام است. و اگر نوشته شود باید آن را آب بكشند, یا بـواسطه تراشیدن و مانند آن كارى كنند كه از بین بـرود و اگر چنانچه از بین نمى رود باید آن را آب بكشند.(مساله142)

v          آیه الله مكارم: و اگر عمدا و سهوا نوشته شود, باید آنرا محـو كند, یا آب بكشند.

 

5 - بـایـد از دادن قـرآن به كـافـر خـوددارى كننـد, و اگـر قـرآن در دست اوست در صـورت امكان از بگیـرنـد, ولـى چنانچه مقصـود از دادن قـرآن و یا داشتـن قرآن , تحقیق و مطالعه در دیـن باشد و نیز انسان بداند كه كافر با دست تر قرآن را لمس نمى كنـد اشكـالى نـدارد (مساله 143)

v          آیه الله تبـریزى: اگـر مستلزم هتك بـاشـد, حـرام است. آیه الله مكارم: اگر امید هـدایت او برود, یا براى تبلیغ اسلام باشـد جایز, بلكه گاهى واجب است.

 

6 - اگر ورق قرآن یا چیزى كه احترام آن لازم است - مثل كاغذى كه اسـم خـدا یا پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلـم یا امام علیه السلام بر آن نوشته شده - در مستراح بیفتـد بیرون آوردن و یا آب كشیدن آن اگر چه خرج داشته باشـد واجب است, و اگـر بیـرون آوردن آن ممكـن نباشـد بنابـر احتیاط واجب به آن مستـراح نـرونـد تـا یقیـن كننـد آن ورق پـوسیـده است. و نیز اگـر تــربت سیـدالشهداء علیه السلام در مستراح بیفتـد و بیرون آوردن آن ممكـن نباشـد, بایـد تا وقتـى كه یقیـن نكـرده انـد كه بكلـى از بیـن رفته به آن مستـراح نروند. (مساله 144)

v          آیه الله بهجت: بر كسى كه آنرا انداخته واجب است و اگر او ایـن كار را نكرده یا نتـوانست انجام دهـد, بـر دیگران واجب مـى شـود و خـرج آن از بیت المال داده مى شود.

v           آیه الله مكارم: اگر قرآن مال دیگرى است و یا شستـن از بیـن مى رود, آن كسى كه آن را نجـس كـرده بـایـد خسـارت آن را بـدهـد.

 

7 - استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیـر و كارد و قاب قـرآن اگـر از طلا یا نقره باشـد, اشكال نـدارد و همچنیـن عطـردان و سـرمه دان و مثـل اینـها. (مساله 235)

v          بهجت: خالـى از اشكال نیست, بلكه اظهر در عطردان و سـرمه دان منع است.

 

8 - براى شش چیز وضو گرفتن واجب است:

اول: بـراى نمـازهـاى واجب, غیـر از نماز میت.

دوم: براى سجـده و تشهد فرامـوش شـده, اگر بیـن آنها و نماز حـدثـى از او سرزده مثلا بول كرده باشد.

سوم: براى طواف واجب خانه كعبه.

چهارم: اگـر نذر یـا عهد كـرده یـا قسـم خـورده بـاشـد كه وضـو بگیـرد.

پنجـم: اگر نذر كرده باشـد كه جایـى از بـدن خـود را به خط قرآن برسانـد.

ششـم: براى آب كشیـدن قرآنـى كه نجـس شـده یا بیرون آوردن آن از مستراح و مانند آن, در صـورتـى كه مجبـور باشد, دست یا جاى دیگر بدن خـود را به خط قرآن برساند. ولـى چنانكه معطل شـدن به مقدار وضـو, بـى احترامـى به قرآن باشـد باید بـدون اینكه وضـو بگیرد, قرآن را از مستراح و ماننـد آن بیرون آورد یا اگر نجـس شده آب بكشـد و تا ممكـن است از دست گذاشتـن به خط قرآن خوددارى كند. (مساله 318)

v          آیه الله بهجت: در صورت پنجـم و ششم, بنابر احتیاط واجب, اسم پیغمبر و ائمه طـاهـریـن و حضصـرت زهـراء (س) هـم مثل قـرآن است.

 

9 - مـس نمودن خط قرآن, یعنى رساندن جایى از بدن به خط قرآن براى كسى كه وضـو نـدارد, حـرام است. ولـى اگر آن را به زبان فارسـى یا به زبان دیگـر تـرجمه كننـد مـس آن اشكـال نـدارد. (مساله 319)

v          آیه الله بهجت: در مـو, اظهر عدم منع است ولـو كـوتـاه بـاشـد.

 

10 - جلـوگیرى بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست, ولى اگر مـس نمـودن آنان بى احترامى به قرآن باشد, باید از آنان جلوگیرى كنند. (مساله320)

v          آیه الله تبریزى: بنابر احتیاط حرام است و بهتر آن است كه اسـم مبارك پیغمبـر صلـى الله علیه و آله و سلـم و امام و حضـرت زهـرا (س) را هـم مـس ننماید.

v          آیه الله مكـارم و آیه الله بهجت: حـرام است واحتیـاط واجب آن است كه اســم پیغمبـر صلـى الله علیه و آله و سلـم و امام و حضـرت زهراء (س) را هـم مـس ننماید.

 

11 - مستحب است انسان براى نماز میت و زیارت اهل قبـور و رفتـن به مسجد و حرم امامان علیهم السلام وضـو بگیرد, و همچنیـن بـراى همراه داشتـن قرآن و خـواندن و نوشتـن آن و نیز كسى كه وضو دارد دوباره وضو بگیرد, و اگر براى یكـى از ایـن كارها وضو بگیـرد, هـر كارى را كه بایـد با وضـو انجام داد, مى تواند به جا آورد, مثلا مـى تـواند با آن وضـو نماز بخـواند. (مساله 324)

 

12 - پنج چیز بر جنب حرام است:

اول: رسانـدن جایـى از بـدن به خط قرآن یا به اسـم خـدا, و اسامـى مباركه پیامبـران و امامـان علیهم السلام كه بنابـر احتیاط واجب حكـم اسـم خـدا را دارد.

دوم: رفتـن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلـى الله علیه و آله و سلـم اگر چه از یك در داخل و از در دیگـر خـارج شـود.

سـوم: توقف در مساجد دیگر, ولى اگر از یك در داخل و از در دیگر خارج شود, یا براى برداشتـن چیزى برود مانعى نـدارد. و احتیاط وجب آن است كه در حرم امامان هـم تـوقف نكنـد, اگر چه اولـى آن است كه حكـم مسجدالحرام و مسجـد پیـامبـر صلـى الله علیه و آله و سلـم را در حـرم امــام علیه السلام رعایت نماید.

چهارم: گذاشتن چیزى در مسجد.

پنجـم : خـوانـدن سـوره اى كه سجـده وجب دارد و آن چهار سـوره است.

اول: سـوره سـى و دوم قـرآن ((الـم تنزیل)).

دوم: سوره چهل و یكم ((حم سجده)).

سوم: سوره پنجاه و سوم ((والنجم))

چهارم: سوره نود و ششم ((اقراء)).

و اگر یك حرف از ایـن چهار سـوره را هـم بخـوانـد حـرام است. (مساله 356)

 

13 - نه چیز بر جنب مكروه است:

اول و دوم: خـوردن و آشـامیـدن, ولـى اگـر وضـو بگیـرد مكروه نیست.

سـوم: خـواندن بیشتـر از هفت آیه از سـوره هـایى كه سجـده واجب نـدارد.

چهارم: رسـاندن جـایى از بـدن به جلد و حـاشیه و بین خطهاى قـرآن.

پنجم: همراه داشتن قرآن.

ششم: خوابیدن, ولى اگر وضو بگیرد یا بواسطه نداشتـن آب, بدل از غسل, تیمم كند, مكروه نیست.

هفتم: خضاب كردن به حنا و مانند آن.

هشتم: مالیدن روغن به بدن.

نهم: جماع كردن, بعد از آن كه محتلـم شده, یعنى در خـواب منى از او بیرون آمده است. (مساله 357)

 

14 - غسل جنـابـت به خـودى خـود مستحـب اسـت و بـراى خـوانـدن نمـاز واجب و نماز آن واجب مـى شـود. ولـى بـراى نماز میت و سجده شكر و سجـده هاى واجب قـرآن, غسل جنـابت لازم نیست. (مسـاله 358)

v          آیه الله مكارم: بهتـر است براى نماز میـت و سجده شكر و امثال آن غسل كنـد.

 

15 - كسـى كه جنب است اگر بر جایـى از بـدن او آیه قرآن یا اسـم خـداونـد متعال نوشته شد باشد, حرام است دست به آن نوشته بگذارد, و اگر بخواهد غسل كند باید آب را طورى به بدن برساند كه دست او به نوشته نرسـد. (مساله391)

 

16 - براى كسـى كه بعد از مـس میت غسل نكرده است, تـوقف در مسجد و جماع و خـواند سوره هاى كه سجده واجب دارد مانعى ندارد, ولى براى نماز و مانند آن بـاید غسل كند و وضـو هـم بگیرد. (مسـاله 532)

 

17 - مستحب است براى راحت شـدن محتضـر بـر بالیـن او سـوره مباركه یـس, و الصافات و احزاب و آیه الكرسـى و آیه پنجاه و چهارم از سـوره اعراف یعنـى آیه ((ان ربكم الله الذى خلق السماوات)) و سه آیه آخر سـوره بقره, بلكه هر چه از قـرآن ممكن است بخـوانند. (مسـاله 539)

 

18 - اگر در نماز, یكـى از چهار سـوره اى را كه آیه سجـده دارد و در مسایل قبل گفته شـد عمدا بخـواند, نمـازش بـاطل است. (مسـاله 1004)

v          آیه الله بهجت, آیه الله تبـریزى: بنـابـر احتیـاط, نمـازش بـاطل است.

 

19 - اگر اشتباها مشغول خـواندن سـوره اى شود كه سجده واجب دارد, چنانچه پیـش از رسیدن به آیه سجـده بفهمد, باید آن سوره را رها كند و سـوره دیگر بخواند و اگر بعد از خـوانـدن آیه سجـده بفهمـد باید در بیـن نماز, بنابر احتیاط با اشاره, سجـده آنرا بجا آورد و به همان سـوره كه خـوانـده اكتفا نماید. (مساله 1005)

v          آیه الله بهجت, آیه الله تبـریزى: بعد از نماز, بایـد سجـده آنـرا بجا آورد.

v          آیه الله مكـارم: اگـر از نصف گذشته بـاشـد, احتیاطـا نماز را اعاده كنـد.

 

20 - اگـر در نماز آیه سجده را بشنـود و با اشاره سجـده كنـد, نمازش صحیح است. (مساله 1006)

v          آیه الله تبریزى, آیه الله بهجت: بنابر احتیاط, به سجـده اشاره نمایـد و بعد از نماز سجده آنرا بجا آورد.

 

21 - اگر یكـى از كلمات حمد یا سـوره را نداند یا عمدا آنرا نگـوید یا به جاى حرفـى حرف دیگر بگوید مثلا به جاى "ض" , "ظ" بگـوید یا جایـى كه بایـد بدون زیر و زبر خـوانده شـود زیر و زبر بدهد یا تشدید را نگـوید, نماز او باطل است. (مساله 1021)

v          آیه الله بهجت: اگر مـوافق هیچكدام از قرائتهاى هفتگانه نباشد, بنابر احتیاط باطل است.

 

22 - اگر زیر و زبر كلمه اى را نداند باید یاد بگیرد, ولـى اگر كلمه اى را كه وقف كردن آخر آن جایز است همیشه وقف كند, یاد گرفتـن زیر و زبر آن لازم نیست و نیز اگـر نـدانـد مثلا كلمه اى به ((س)) است یا به ((ص)) بـایـد یاد بگیرد و چنانچه دو جـور یا بیشتـر بخـوانـد مثل آنكه در ((اهـدنا الصـراط المستقـم)) مستقیـم را یك مرتبه با سیـن و یك مرتبه با صاد بخواند, نمازش باطل است. مگر آنكه هر دو جـور قرائت شده باشـد و به امید رسیدن به واقع, بخواند. (مساله 1023)

23 - اقـوى ایـن است كه لازم نیست در نماز وقف به حـركت و وصل به سكـون را مـراعات نمایـد و معنـى وقف به حـركت آن است كه زیر یا زبـر یا پیـش آخـر كلمه اى را بگوید و بیـن آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد مثل بگوید الرحمـن الرحیم و میم الرحیـم را زیر بدهد و بعد قدرى فاصله دهد و بگوید مالك یوم الـدین, و معنـى وصل به سكـون ایـن است كه زیر یا زبـر یا پیـش كلمه اى را نگوید و آن كلمه را به كلمه بعد بچسباند مثل آنكه بگوید الرحمـن الرحیم و میم الرحیـم را زیر ندهد و فـورا مالك یوم الدیـن را بگـوید. (مساله 1025)

v          آیه الله بهجت: احتیاط در آن است كه در نمـاز عمـدا و بـدون عذر, وقف به حركت و وصل به سكو ننماید.

v          آیه الله تبـریزى: احتیاط مستحب آنست كه در نماز وقف بحركت و وصل به سكـون ننماید.

v          آیه الله مكـارم: احتیـاط واجب آن است كه در نماز, وقف به حـركت ننمـایـد.

 

24 - هر گاه شك كنـد كه آیه یا كلمه اى را درست گفته یا نه اگر به چیزى كه بعد از آن است مشغول نشده, باید آن آیه یا كلمه را به طـور صحیح بگـوید و اگر به چیزى كه بعد از آن مشغول شده چنانچه آن چیز ركـن باشد مثل آنكه در ركـوع شك كنـد كه فلان كلمه از سـوره را درست گفته یا نه, باید به شك خـود اعتنا نكند و اگر ركـن نباشـد مثلا مـوقع گفتـن ((الله الصمـد)) شك كند كه ((قل هو الله احد)) را درست گفته یا نه, باز هـم مى تواند به شك خود اعتنا نكند. ولى اگر احتیاطا آن آیه یا كلمه را به طـور صحیح بگوید اشكال ندارد و اگر چند مرتبه هـم شك كند, مـى تـواند چند بار بگـوید اما اگر به وسـواس برسـد و باز هـم بگـوید بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخـواند. (مساله 1037)

25 - مستحب است در ركعت اول پیـش از خـواندن حمد بگوید: ((اعوذ بالله مـن الشیطان الـرجیـم)), و در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصـر بـراى غیر امام جماعت ((بسـم الله)) را بلند نگـوید و حمد و سـوره را شمرده بخـواند و در آخر هر آیه وقف كند, یعنـى آنرا به آیه بعد نچسباند و در حال خـواندن حمد و سوره به معناى آیه تـوجه داشته باشد. اگر نماز را به جماعت مى خواند بعد از تمام شـدن حمد امام و اگر فرادى مـى خواند, بعد از آنكه حمد خـودش تمام شد, بگوید:

((الحمدلله رب العالمیـن)) و بعد از خواندن سوره ((قل هوالله احد)) یك یا دو یا سه مـرتبه ((كذالك الله ربـى)) یـا سه مـرتبه ((كذالك الله ربنـا)) بگـوید و بعد از خـواندن سـوره كمـى صبر كند, بعد تكبیر پیـش از ركـوع را بگـوید یا قنـوت را بخـواند.(مساله 1038)

 

26 - مستحب است در تمام نمـازها در ركعت اول سـوره ((انا انزلنـاه)) و در ركعت دوم سـوره ((قل هو الله احـد)) را بخـوانـد. (مسـاله 1039)

 

27 - مكـروه است انسان در تمام نمازهاى یك شبـانه روز سـوره ((قل هـوالله احد)) را نخواند. (مساله 1040)

 

28 - در نماز, خـواندن سـوره ((قل هـو الله احد)) به یك نفـس, مكروه است. چنـانكه خـواندن مـد هـم با یك نفـس, مكروه است. (مسـاله 1041)

 

29 - سـوره اى را كه در ركعت اول خـوانـده , مكــــروه است كه در ركعت دوم بخواند ولى اگر سوره ((قل هو الله احد)) را در هر دو ركعت بخـواند, مكروه نیست. (مساله 1042)

 

30 - قرآن خـوانـدن در سجـده مكروه است. و نیز مكروه است براى برطرف كردن گرد و غبار, جاى سجده را فوت كند. و اگر در اثر فوت كردن دو حـرف از دهان بیرون آیـد نماز باطل است.(مساله 1113)

v          آیه الله تبـریزى: بنـابـر احتیـاط, نمـاز بـاطل است.

 

31 - در چهار سـوره از قـرآن مجید آیه سجده است. در سوره هاى - والنجم"53" - اقراء "96" - تنزیل "32" - حـم سجده "41" - و هر گاه انسان آیه سجده را بخـواند یا گـوش كند باید فـورا به سجده رود, و اگر فرامـوش كرد, هر زمان یادش آید سجده واجب است و اگر گوش ندهد, بلكه آیه سجده به گـوشـش بخـورد, بنـابر احتیـاط واجب بـاید سجـده كند. (مسـاله 1114)

v          آیه الله تبریزى: ظاهر ایـن است ك در شنیدن بـدون اختیار, سجـده واجب نیست, اگر چه بهتر سجده نمودن است.

 

32 - اگر انسان مـوقعى كه آیه سجده را مى خـواند, از دیگرى هـم بشنود باید دو سجده انجام دهد. (مساله 1115)

v          آیه الله تبـریزى: بنـابـر احیـاط واجب, بـایـد دو سجـده نمـایـد.

v          آیه الله بهجت: اگر به گـوشـش خـورد, یك سجده كافى است. اگر چه احتیاط, در دو سجده است.

v          آیه الله مكارم: یك سجده كافى است.

 

33 - در غیـر نماز اگـر در حال سجده آیه سجـده را بخـوانـد یا به آن گـوش بـدهد, باید سـر از سجـده بـردارد و دوباره سجـده كند. (مسـاله 1116)

 

34 - اگر آیه سجده را از رادیو, تلـویزیـون یا ضبط صـوت بشنـود باید سجده كند .(مساله 1117)

v          آیه الله تبریزى: سجـده واجب نیست ولـى اگر شخصـى در ایستگاه رادیـو, آیه سجده را بقصد اینكه از قرآن است بخـوانید و انسان بـوسیله رادیو گـوش دهد, سجده واجب است.

 

35 - بنابر احتیاط واجب در سجده واجب قرآن, نمى شـود بر چیزهاى خـوراكـى و پـوشاكى سجده كرد. ولى سایر شرایطى كه در سجده نماز لازم است در ایـن سجده واجب نیست. (مساله 1118)

v          آیه الله مكـارم: همچنین ستـر عورت و غصبى نبـودن را رعایت كنـد.

 

36 - در سجده واجب قرآن باید طـورى عمل كند كه بگویند سجده كرده یعنى نیت و صـورت ظاهـرى سجـده كفـایت مى كنـد. (مساله 1119)

37 - هر گاه در سجده قرآن پیشانـى را بقصد سجـده به زمیـن بگذارد, اگر چه ذكر نگوید كافى است و گفتـن ذكر مستحب است و بهتر است بگـوید: ((لا اله الا الله حقا حقا, لا اله الا الله ایمـانـا و تصـدیقـا, لا اله الا الله عبـودیه ورقا سجـدت لك یارب تعبـدا و رقا, لا مستنكفا و لا مستكبرا بل انا عند ذلیل ضعیف حائف مستجیر. (مساله 1120)

 

38 - سجده واجب قرآن, تكبیره الاحرام, تشهد و سلام ندارد لیكـن احتیاط واجب آن است كه پـس از سـر بـرداشتن از سجـده, تكبیر بگـوید. (مسـاله 1121)

 

39 - خـواندن قرآن در نماز, غیر از چهار سـوره اى كه سجـده واجب دارد و در احكام جنابت گفته شـد و نیز دعا كردن در نماز, اشكال نـدارد, ولـى احتیاط واجب ایـن است كه به عربـى بـاشـد.(مسـاله 1157)

 

40 - در نماز, اگـر در بیـن خـوانـدن آیه اى شك كنـد كه آیه پیـش از آنـرا خوانده یا نه و یا وقتـى آخر آیه را مـى خواند شك كند كه اول آنرا خـوانده یـا نه بـایـد به شك خـود اعتنـا نكنـد. (مسـاله 1191)

v          آیه الله مكارم: بایـد بنابر احتیاط برگردد و آن را به قصـد قربت بجا آورد و بعد دنبال آن را ادامه دهد.

 

41 - قرآن, انگشتـر و شمشیر میت و لباسـى را كه پوشیده یا بـراى پـوشیـدن گرفته و دوخته است, اگر چه نپـوشیده باشد, مال پسر بزرگتر است. و اگر میت از آن چهار چیز, بیشتـر از یكـى دارد مثلا دو قـرآن یـا دو انگشتــر دارد, چنانچه مـورد استعمال است یا بـراى استعمال مهیا شـده, مـال پسـر بزرگتـر است. (مساله 2855)

v          آیه الله تبـریزى: احتیاط واجب آن است كه پسـر بزرگ, در آنها با ورثه دیگـر صلح كنـد, اگـر چه بعیـد نیست همه آنهاه مـال او بـاشـد.

 

42 - اگر پسـر بزرگ میت بیـش از یكـى باشـد مثلا از دو زن او در یك وقت دو پسر به دنیا آمـده باشـد. بایـد لباس و قرآن و انگشتـر و شمشیر میت را به طـور مسـاوى بیـن خـودشـان قسمت كننـد. (مسـاله 2856)

 

43- اگر معروف یا منكـر از امـورى باشـد كه شارع مقـدس به آن اهمیت زیاد مـى دهـد مثل اصـول دیـن یا مذهب و حفظ قرآن مجید و حفظ عقاید مسلمانان یا احكام ضـروریه, بایـد ملاحظه اهمیت شـود, و مجـرد ضـرر, مـوجب واجب نبـودن نمى شـود, پـس اگر تـوقف ضروریه اسلام بر بذل جان و مال, واجب است بذل آن. (مساله 2867)

 نوشته شده توسط امیر گروسی در جمعه 9 تیر 1385 و ساعت 11:06 ق.ظ [+] | نظرات ()

Powered by WebGozar

در یکروز چه مقدار قرآن می خوانید؟ •