تبلیغات
پژوهشی در قرآن - اعجاز عددی قرآن

ما پیام عید رهبر را چو مصحف می کنیم مثل دستورالعمل همواره مصرف می کنیم کوری چشم سران فتنه و بیگانگان چشم آقا ، کار و همت را مضاعف می کنیمتعداد کلیه مطالب ارسالی :
تعداد نویسندگان وبلاگ :
تاریخ آخرین بروزرسانی :
تعداد بازدید امروز :
تعداد بازدید دیروز :
تعداد کل بازدید این ماه :
تعداد کل بازدید ماه گذشته :
تعداد کل بازدیدها :
تاریخ آخرین بازدید از وبلاگ :

  


بسم الله الرحمن الرحیم

همان طور که قول داده بودم یکی از تحقیقاتم را که در مورد اعجاز عددی قرآن بود را برای استفاده دوستان (البته به صورت خلاصه) در وبلاگ قرار دهم که امروز این کار را انجام می دهم. این تحقیق برای من خیلی جالب بود که به نتایجی رسیدم که امیدوارم مورد استفاده همگان قرار بگیرد.

اعجاز عددی قرآن

مقدمه ای در مورد اعجاز قرآن:

بسیاری از دانشمندان جهان اسلام بر این باور بوده اند که قرآن کریم حاوی دقیق ترین مسائل علمی جهان مادی است. از این علما به فرض مثال می توان بر غزالی اشاره کرد که گفته اند:«قرآن شامل هفتاد و هفت هزار و دویست نوع علم است، زیرا هر کلمه قرآن یک علم است و هر کلمه دارای چهار سو و جهت. چه، هر کلمه ، ظاهری دارد و باطنی و نیز هر حدی از آن، مطلعی و سرآغازی.» از میان دانشمندان معاصر، می توان به طنطاوی نیز اشاره کرد که کتاب وی در حقیقت دایره المعارف علوم جدید است. در مقابل نظریه علمی بودن قرآن، جمعی نیز به طور کلی مضامین علمی قرآن را انکار کرده، مسائل قرآنی را به امور عبادی و معنوی اختصاص می دهند. اما می توان گفت که قرآن، تا آن جا که برای هدایت بشر لازم و ضروری است به ذکر مسائل علمی و تبیین اسرار آفرینش می پردازد.

اعجاز عددی قرآن:

در بین سالهای 1970 تا 1974 شخصی به نام دکتر رشاد خلیفه(مصری الاصل) که استاد کامپیوتر در دانشگاههای آمریکا بود اعلام کرد که اعجاز جدید قرآن را کشف کرده.به گفته خود رشاد خلیفه این کار پس از 12 سال کار مداوم با کامپیوتر! توانسته بود اعجاز عددی قرآن را کشف نماید. ایشان در اولین ادعا اعلام کرد که راز و رمز حروف مقطعه در قرآن را کشف نموده است. این خبر به زودی در دنیا اسلام پیچید و مورد خوشحالی مسلمانان شد ولی در همین حین عده زیادی از پژوهش گران علوم قرآنی را مشغول خود ساخت.

بخشی از نظریات رشاد خلیفه:

ایشان با توجه به اینکه جمله «بسم الله الرحمن الرحیم» دارای 19 حرف است برای قرآن کریم کد19 را کد محافظت اعلام کرد و تقریبا همه کشفیات خود را بر اساس همین کد19 قرار داد. برخی از کشفیات ایشان به ترتیب زیر می باشد:

1-جمله بسم اللّه الرحمن الرحیم كه اولین آیه قرآن است , داراى نوزده حرف است

2-سـوره نـاس كـه آخـریـن سـوره قرآن است تعداد حروف آن 114 حرف است كه مضرب نوزده مى باشد.

3-سوره علق مطابق شمارش كامپیوترى 285 حرف است یعنى 19*15.

4-در هـریك از 29 سوره اى كه در افتتاح آن حروف مقطعه آمده است , مجموع تعداد آن حرف یا حروف دقیقا و بدون استثنا ضریب 19 مى باشد

5-سـوره نـصـر كـه به قولى آخرین سوره مى باشد, درست داراى 19 كلمه مى باشداولین آیه این سوره نیز 19 حرف دارد

نقد برخی نظریات رشاد خلیفه:

1ـ جمله بسم اللّه الرحمن الرحیم كه اولین آیه قرآن است , داراى نوزده حرف است .
تك تك كلمات این جمله به تعدادى قابل تقسیم بر عدد نوزده در قرآن به كاررفته است .
چـنـانكه در كل قرآن 114 مرتبه ((بسم )) آمده است .
تعداد كلمه ((اللّه ))2698 مرتبه , ((رحمن )) 57 مرتبه , ((رحیم )) 114 مرتبه است كه همه مضرب صحیح عدد نوزده مى باشند.
از ایـن چـهـار آمـار فقط رقم 57 صحیح است , آن هم مشروط بر اینكه ((الرحمن )) را دربسم اللّه سـوره حـمـد به حساب آورده و در بقیه بسم اللّه هاى قرآن به حساب نیاوریم , مگر آنكه متوسل به همان توجیهات بارده شویم .
بـراى مـثال , براى آنكه آمار ((اللّه )) به نصاب مورد نظر برسد, باللّه و تاللّه و للّه و فاللّه را باید حساب بیاوریم ,اما ((اللهم )) را از حساب خارج كنیم .
و یـا كـلـمـه ((اسم )) در قرآن 22 مرتبه آمده است واگر منظور ایشان ((باسم )) باشد فقط هفت مرتبه تكرار شده است .
2 ـ سـوره نـاس كـه آخـریـن سـوره قرآن است تعداد حروف آن 114 حرف است كه مضرب نوزده مى باشد.
نـمـى دانـیـم ایشان چگونه محاسبه كرده است ؟
ولى این سوره بدون احتساب بسم اللّه اول آن 80 حرف است و با احتساب بسم اللّه 99 حرف مى شود كه در هیچ حالت مضرب 19 نیست .
3 ـ سوره علق مطابق شمارش كامپیوترى 285 حرف است یعنى 19*15.
بـاز كنترل كردیم با قرآنهاى به خط عثمان طه به این رقم نمى رسد و با قرآنهاى رسم الخط ایرانى از این رقم تجاوز مى كند.
4 ـ در هـریك از 29 سوره اى كه در افتتاح آن حروف مقطعه آمده است , مجموع تعداد آن حرف یا حروف دقیقا و بدون استثنا ضریب 19 مى باشد.
این ادعا نیز تمام نیست .
براى مثال حرف ((نون )) در سوره ن و القلم 131 مرتبه آمده است , نه 133مرتبه تا مضرب 19 باشد.
یا در سوره طه مجموع این دو حرف 239 است نه 342 تامضرب 19 باشد.
جـالب است بدانید كه ایشان با آنكه تاكید مى كند كه همه جارسم الخط عثمان طه ملاك و معیار است , سوره ن و القلم را در كتاب خود كلیشه كرده و آغاز آن را تحریف نموده است .
یـعنى به جاى آنكه حرف اول را به صورت ((ن )) بنویسد به صورت ((نون )) نوشته است تا یك نون اضافه بیاید و بعد یك نون دیگر از بسم اللّه آغاز سوره وام گرفته است و به این ترتیب كسرى نون را جبران نموده و به عدد 133 رسیده است .
در سـوره طـه نـیـز تا گرد را ها محسوب كرده است در حالى كه همه مى دانند تا گردحقیقتا تا مـى باشد, هرچند به هنگام وقف به صورت ها تلفظ شود, یعنى كلمات :زینة , خیفة , سحرة , صلوة , قـیـمة , كلمة , بینة , ساعة , حیة , محبة و امثال آنها مختوم به تا مى باشند, چنانكه با صداى تا تلفظ مى شوند.
ولـى تـنگى قافیه ایشان رامجبور كرده است , این موارد را هم در شمارش دخالت دهد تا به نصاب لازم برسد.
5 ـ اگـر تعداد مواردى را كه تك تك كلمات جمله بسم اللّه الرحمن الرحیم بعد ازتقسیم بر عدد 19 در قرآن به كار رفته است , محاسبه كنیم باز هم به ضریب 19مى رسیم , این موضوع نیز درست نیست , چنانكه در بند اول گذشت .
6 ـ سـوره نـصـر كـه به قولى آخرین سوره مى باشد, درست داراى 19 كلمه مى باشداولین آیه این سوره نیز 19 حرف دارد.
نـمـى دانـیـم چگونه حساب كرده است كه 19 كلمه شده است , مگر آنكه كلمه نزدایشان اصطلاح خاصى باشد.
ایشان این سوره را در كتابش كلیشه نموده و زیركلمات شماره گذارده است .
جمله ((و استغفره )) را یك كلمه حساب نموده با آنكه یك كلمه نبوده و حداقل سه كلمه است .
((و الفتح )) را نیز یك كلمه حساب كرده است در حالیكه دو كلمه است .
اگر بگوید حروف را نباید جداگانه حساب كنیم مى پرسیم پس چرا ((فى )) را یك كلمه جداگانه حساب كرده است .
7 ـ بسم اللّه به همین صورت خاص 3 مرتبه در قرآن آمده است و اگر مجموع شماره آیات و شماره سوره ها را با تعداد تكرار بسم اللّه جمع كنیم به ضریب 19 مى رسیم .
مـنظور ایشان بسم اللّه در تمام قرآن نیست , بلكه بسم اللهى كه آیه اش شماره داشته باشد كه فقط بسم اللّه سوره حمد و بسم اللّه در آیه 41 سوره هود و بسم اللّه آیه سى ام سوره نمل مى باشد.
ایـشان بعد از آنكه ارقام آیات و سوره ها را زیر هم نوشته و به ضریب 19 نرسیده است چاره اى دیگر انـدیـشـیـده و گـفـته است چون 3 تا بسم اللّه داریم عدد 3 را هم به حاصل جمع این ارقام اضافه مى كنیم , تا به رقم 114 برسیم

Total=3+1+1+11+41+27+30=114=19*6

ادامه دهندگان:

البته ایشان اولین نفری نبودند که این راه را طی کند بعد از ایشان نیز افراد زیادی پی گیر این جنبه از اعجاز قرآن شدند که بیان همه آنها در این مقال نمی گنجد.

هدف قرآن از اعجاز:

باید دید که هدف قرآن از بیان برخی اعجازات چیست. آیا قرآن نیز ما را تشویق به کشف چنین اعجازاتی کرده یا نه؟ ولی اگر به قرآن مراجعه کنید می بینید که قرآن بیشتر ما را به تفکر در آیات و معانی و مفاهیم آن فرا می خواند. ((ذلك الكتاب لاریب فیه هدى للمتقین )) (2/2).
((شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان )).
(185/2).

عربی بودن قرآن نیز برای تفکر و تعقل در آن است((انا انزلناه قرانا عربیا لعلكم تعقلون )).

نتیجه:

ایشان و تمامی کسانی که این راه را طی کردند توانستند با استفاده از برخی فرمولهای ریاضی و حساب و کتابهای غلط که غلط بودن اکثر آنها ثابت شده است و حتی بسیاری از این آمارها از روی یک منطق خاصی پیش نرفته است. که این دلیلی بر رد این گونه استدلالات می باشد. و حتی این آمارها آن قدر پیش رفت که برخی از این افراد به انحراف کشیده شدند که خود رشاد خلیفه با برخی از حرفهای غلط (مانند اینکه اعلام دقیق سال قیامت) حتی قرآن را مورد تحریف قرار داد و اعلام کرد که یک آیه در قرآن حذف شده و قرآن موجب تحریف قرار گرفته است. و همین حرفهای ایشان باعث شد که ایشان بدست عده ای کشته شود. اما همین کارهای ایشان به جز اینکه عده زیادی از قرآن پژوهان را به خود مشغول ساخت نتیجه دیگری نداشت. و تقریبا پرونده اعجاز عددی قرآن با رد بسیاری از کشفیات آنها بسته شد.

بنده خود نیز مقاله ای در اینترنت پیدا کردم که گفته بود شخص رشاد خلیفه یک یهودی بوده و این بحث اعجاز عددی قرآن نیز یک دسیسه یهودی بوده است.

البته چه خوب است که ما به جای اینکه به مطالب حاشیه ای قرآن بپردازیم بیشتر به تأمل و تعمق عمیق در مفاهیم قرآن بپردازیم تا شاید با توسل به قرآن و رهنمودهایش راه سعادت را شناخته و به سعادت ابدی دست یابیم.

 نوشته شده توسط امیر گروسی در پنجشنبه 24 فروردین 1385 و ساعت 04:04 ق.ظ [+] | نظرات ()

Powered by WebGozar

در یکروز چه مقدار قرآن می خوانید؟ •